LatestNews

Krzem i chrom

Krzem i chrom

rp_praca1.jpgKrzem. Podobnie jak mangan, krzem znajduje się we wszystkich typach stali. W ilościach zwykle występujących w stalach niestopowych (do 0,5%) nie pogarsza spawalności. Jest dobrym odtleniaczem, a jego zawartość w stalach konstrukcyjnych jest wskaźnikiem stopnia ich uspokojenia (odgazowania), wpływającego na skłonność do pękania kruchego. Zawartość krzemu powyżej 0,5% obniża udarność, a powyżej 1% podnosi hartowność, sprężystość i odporność na ścieranie stali, ale jednocześnie pogarsza spawanie przez zwiększenie rzadko-płynności. Krzem obniża odporność spoin na pękanie gorące. W stalach wysoko-stopowych działa on ferrytotwórczo znacznie silniej niż chrom. Chrom. Jest podstawowym składnikiem stali stopowych. W stalach niestopowych znajduje się zwykle w ilości do 0,3%, a w nisko- i średniostopowych w ilości 0,5+3,5%. Jest pierwiastkiem ferrytotwórczym, węglikotwórczym i podnoszącym wyraźnie hartowność, odporność na korozję i żaroodporność. Węgliki chromu nadają stali wysoką odporność na ścieranie. Wzrost ilości chromu w stali obniża jej odporność na pękanie, ale jej ciągliwość spada nieznacznie. Ogólnie można stwierdzić, że chrom pogarsza spawalność stali konstrukcyjnych. Jego zawartość w stalach konstrukcyjnych niestopowych i niskostopowych powyżej 0,4% powoduje znaczne, intensywniejsze niż manganu, utwardzenie w SWC.

Ciekawe artykuły o gospodarce:

0 Comment

  1. pożyczka dla zadłużonych online
    /

    Ciekawe artykuły i fajne zdjęcia.

Comments are closed.