LatestNews

Niska samoocena test

Niska samoocena test

Samoocena, jako główny czynnik

W szkole wielu uczniów narażonych jest na stres. Niestety coraz częściej uczniowie szufladkują siebie nawzajem. Chcą, by każdy dostosowany był do ogólnie przyjętego szablonu. Odstawanie od niego, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, wiąże się z krytyką ze strony rówieśników. Uczniowie dążą do perfekcji, a niestety nikt nie jest w stanie zawsze być idealnym.
Wygląd, inny styl ubierania, czy mniejsze zasoby pieniężne często są powodem do wyśmiewania, a nawet odrzucenia w towarzystwie.
Ludzie nie lubią inności, więc przez swoje zachowanie chcą, aby wszyscy zachowywali się podobnie, jak oni.
Do pieca dokładają nauczyciele oraz rodzice pragnący, by dzieci jak najlepiej uczyły się z każdego przedmiotu szkolnego.
Niestety przy tym wszystkim zapominamy, że każdy z nas posiada uczucia i częsta krytyka sprawia, że młody człowiek przestaje w siebie wierzyć.
Wiąże się to z brakiem akceptacji samego siebie, a niska samoocena nie przyniesie niczego dobrego. Człowiek, który w siebie nie wierzy zawsze będzie bał się krytyki ze strony innych.

Ciekawe artykuły o gospodarce: