LatestNews

Testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne

Style zachowań Extendend DISC
Analiza Indywidualna Extended DISC ® cieszy się największą popularnością wśród wszystkich narzędzi Extendend. Dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania – tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Extended DISC Analiza Indywidualna została zaprojektowana, aby dostarczać informacji, które pomogą zrozumieć siebie i innych. Informacje te zaprezentowane są w sposób, który umożliwi ich wykorzystanie dla zwiększenia efektywności własnego działania.

Model Analizy Indywidualnej

Czterostrefowy Model Stylów Zachowań opiera się na koncepcji przeciwstawnych stylów zachowań Junga Percepcja – Intuicja, Myślenie – Uczucie, oraz czerech głównych stylach zachowań D, I, S i C, w których:
Percepcja odnosi się do osoby, która m.in. preferuje dokładne analizowanie rzeczy i upewnia się co do słuszności działań,
Intuicja odnosi się do osoby, która szuka wyzwań, wolności, osiągnięć, odnowy i kreatywności,
Myślenie odnosi się do osoby, która ceni fakty, cele, zasady, osiągnięcia i własną wolność,
Uczucie odnosi się do osoby, która potrzebuje znać opinię innych zanim podejmie decyzję i dla której istotna jest wymiana opinii i odczuć, a:
D – jest kombinacją dwóch przeciwności: Intuicji i Myślenia,
I – jest kombinacją: Intuicji i Uczucia,
S – jest kombinacją: Percepcji i Uczucia,
C – jest kombinacją: Percepcji i Myślenia.

Szeroki wachlarz informacji uzyskany z Analizy Indywidualnej Extended DISC umożliwia:

diagnozę naturalnych talentów i predyspozycji,
ocenę kompetencji,
analizę stylów zachowań i usprawnienie komunikacji z innymi,
świadome modyfikowanie własnych zachowań,
podejmowanie trafniejszych decyzji w planowaniu kariery, określaniu potrzeb szkoleniowych, rozwojowych oraz doskonaleniu pracy zespołowej,
pełniejsze wykorzystanie potencjału i kreatywności.

Omówione podczas sesji indywidualnej wyniki są doskonałą podstawą do zbudowania indywidualnego planu rozwoju, zawierającego obszary, na których dana osoba powinna skoncentrować swoje działania rozwojowe, obszary, w których ma największe szanse sukcesu oraz rodzaj pracy, kariery, która sprawi mu największą satysfakcję.

Ciekawe artykuły o gospodarce: